prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Łuczyński

  • Specjalista diabetologii oraz pediatrii
  • Wieloletni adiunkt w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, obecnie Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Symulacji Medycznych UMB
  • Od wielu lat z oddaniem zajmuje się dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi  z zaburzeniami metabolicznymi, szczególnie z cukrzycą i nadwagą oraz otyłością
  • Członek rad naukowych czasopism zagranicznych, członek Polskiej Akademii Nauk

DIABETOLOGIA DZIECI I DOROSŁYCH