Aby zarejestrować się online do naszych specjalistów, proszę założyć  indywidualne konto na stronie internetowej mydr.pl – następnie wyszukać lekarza i wybrać odpowiedni termin wizyty.

Zapraszamy do konsultacji

u Naszych Lekarzy Specjalistów >