Biopsje dzieci i dorosłych

Biopsje cienkoigłowe to badania, które polegają na pobraniu materiału komórkowego poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą (poniżej 1 mm) pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego (USG). Pobrany w czasie biopsji materiał następnie poddawany jest ocenie histopatologicznej i ocenie charakteru zmiany badanego narządu. Zaletą tego badania jest możliwość pobrania materiału do oceny ze zmian, guzków położonych głęboko wśród tkanek i nie wymaga znieczulenia ogólnego. Biopsja umożliwia odróżnienie zmian łagodnych od nowotworowych oraz pozwala na określenie dalszego postępowania ze zmianą

Czas oczekiwania na wynik badania wynosi ok 14 dni.

dr n. med. Piotr Bernaczyk.