Chirurgia dziecięca

Jest dziedziną medycyny zajmującą się nie tylko leczeniem chirurgicznym dzieci, ale również stanowi kompleksową opieką poradnianą. W zależności od wieku pacjentów dominują różne schorzenia i tak np.

  • w okresie noworodkowym najczęściej konsultuje się pacjentów: ze źle gojącym się kikutem pępowiny, z palcami dodatkowymi, zmianami  naczyniowymi czy tez pacjentów wymagających interwencji z powodu wad przewodu pokarmowego, układu moczowego i innych.  
  • U dzieci starszych z kolei chirurg często konsultuje pacjentów ze stulejką, spodziectwem, niezastąpionymi jądrami, przepuklina pępkowa, przepukliną pachwinową oraz pacjentów ze zmianami barwnikowymi.
  • Konsultacji specjalistycznych w Centrum Medyczne Suwałki udziela dr hab. Adam Hermanowicz, na co dzień pracujący w Klinice Chirurgii Dziecięcej UDSK w Białymstoku.

Prof. dr hab. n. med. Adam Hermanowicz

Dr hab. n. med. Jan Krzysztof Kirejczyk