Medycyna sportowa dla dzieci

Dziedzina medycyny zajmujący się m.in. orzekaniem i kwalifikacją do uprawiania sportu.

W Centrum Medyczne Suwałki orzecznictwo sportowe dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia udziela dr n. med. Marcin Baran – certyfikowany specjalista medycyny sportowej, specjalista kardiologii dziecięcej, pediatrii.

Lekarz sportowy ocenia stan zdrowia dziecka, analizuje aktualne badania lekarskie i przy braku p/wskazań wydaje opinię o możliwości uprawiania danej dyscypliny sportu.

Jak wygląda konsultacja u specjalisty medycyny sportowej?

1) U wszystkich pacjentów wykonywane i oceniane są następujące badania:
– pomiary antropometryczne (waga, wzrost, BMI)
– ogólne badanie lekarskie
– badanie ortopedyczne
– badania laboratoryjne (badanie ogólne moczu, OB, morfologia, stężenia glukozy)
– badanie EKG

2) W zależności od uprawianej dyscypliny, wykonywane i oceniane są również następujące badania:
– konsultacje specjalistyczne: laryngologiczna, okulistyczna, neurologiczna
– badanie EEG głowy, RTG odcinka szyjnego kręgosłupa

3) Idąc na konsultację specjalistyczną należy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną, książeczkę zdrowia sportowca, aktualne wyniki badań: laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych i innych badań.

Zapraszamy na badania medycyny sportowej do Centrum Medyczne Suwałki.

dr n. med. Marcin Baran