Neurologia dziecięca

 • W Centrum Medyczne Suwałki oferujemy kompleksowy zakres usług uznanego i doświadczonego specjalisty z zakresu neurologii dziecięcej, no co dzień pracującego w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
 • W Centrum Medyczne Suwałki zajmujemy się rozpoznawaniem i leczeniem następujących chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży:
 • wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
 • urazy okołoporodowe
 • zaburzenia ruchowe i pozapiramidowe
 • choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni
 • porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne
 • układowe zaniki pierwotne ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • następstwa chorób pozapalnych OUN
 • nowotwory OUN
 • bóle głowy
 • drgawki, tiki, padaczka
 • stany po urazach głowy
 • upośledzenie umysłowe

dr n. med. Barbara Kiryluk