dr Michał Chilewicz

  • Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenetrologii:
  • specjalizacja z chorób wewnętrznych ukończona w 2012r w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.
  • specjalizacja z gastroenterologii ukończona w 2016r w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.
  • Ma wieloletnie doświadczenie w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia)
  • Aktualnie pracuje z SPZOZ w Łapach oraz poradniach gastrologicznych w rejonie

GASTROENTEROLOGIA

CHOROBY WEWNĘTRZNE