dr Bogumił Radziszewski

  • specjalista chorób wewnętrznych, posiada bogate doświadczenie kliniczne  z pacjentami kardiologicznymi, wykonuje usg serca (echo serca),
  • konsultuje pacjentów kardiologicznych, zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca i układu krążenia m.in.:  z niewydolnością serca, nadciśnieniem płucnym, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca,
  • na co dzień pracuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  Zdrowotnej  Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach gdzie zajmuje  się  najpilniejszymi  pacjentami wymagającymi  szybkiej  diagnostyki i leczenia, pracuje również w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach.

Choroby wewnętrzne

Kardiologia dorosłych