dr Tymoteusz Pietrewicz

  • specjalista otolaryngologii, pracuje w Klinice Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
  • udziela konsultacji specjalistycznych u osób dorosłych oraz dzieci >12roku życia

LARYNGOLOGIA