Współpracujemy z psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym. Towarzyszy dzieciom, rodzicom i nastolatkom w szukaniu rozwiązań problemów, pracując głównie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR).  Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szkole, prowadząc liczne warsztaty zarówno dla rodziców, nauczycieli jak i nastolatków. Ma doświadczenie w diagnozie dzieci. Obecnie pracuje jako Psycholog w żłobkach, gdzie ma okazję pomagać najmłodszym dzieciom.  Nieustannie poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach, webinarach. Prywatnie jest mamą dwójki wyjątkowych dzieci.

W swojej pracy pomaga rodzicom i dzieciom radzić sobie z trudnościami. Zajmuje się udoskonalaniem relacji między dzieckiem a rodzicem/opiekunem. Towarzyszy w rozpoznawaniu, nazywaniu i kontrolowaniu emocji. Wspiera dorosłych, głównie rodziców, w trudnościach wychowawczych, pomagając im zrozumieć wewnętrzne potrzeby własne i ich dzieci. Pokonać przeciwności oraz odnaleźć drogę do poradzenia sobie z nimi. W trakcie spotkań wraz z klientem szuka rozwiązań, koncentrując się na przyszłości i teraźniejszości. Oferuje wsparcie dla rodzin, konsultacje wychowawcze dla rodziców, konsultacje dla dzieci i nastolatków.  Podczas spotkań podchodzi indywidualnie do każdego człowieka, dobiera metody pracy zgodnie z istniejącymi potrzebami (m.in. zwiększanie pewności siebie, kontrolowanie złości, praca nad lękiem, zaburzenia snu, obniżenie nastroju, depresja, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, deficyty uwagi,  trudności w kontaktach społecznych, asertywność, zachowania agresywne).

Zapisy:

Rejestracja CM Suwałki +48 577 885 111